Dagexcursie naar Koblenz en fort Ehrenbreitstein

 de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal weer haar jaarlijkse bus excursie. Dit jaar gaat de reis naar de historische stad Koblenz en het op een hoge rotspunt gebouwde fort Ehrenbreitstein (na Gibraltar het grootste rotsvestingwerk van Europa). Na ontvangst met koffie en gebak wordt onder leiding van een gids de historische Altstadt bezocht met de Liebfrauenkirche, het raadhuis, Deutsches 
Eck met het ruiterstandbeeld van keizer Willem I en de Sankt Kastor basiliek uit de negende eeuw mooie gewelven de moeite waard om te bekijken, maar ook vanwege de tuinen. In de middag bezoeken we met een gids de historische en toeristische topbezienswaardigheid fort Ehrenbreitstein. Tegenover de monding van de Moezel in de Rijn ligt op een hoogte van 118 meter boven de rivier het imposante vestingcomplex. Ehrenbreitstein. Tussen 1817 en 1828 werd dit door Pruisen uitgebouwd tot geografisch middelpunt van een vestinglinie, die zich uitstrekte van Wesel tot Rastatt. Hier vinden we ook het Landesmuseum Koblenz met zijn collectie antieke technische objecten en een tentoonstelling over de archeologische vondsten uit de lange cultuurgeschiedenis van het Midden-Rijngebied.   Wilt U deelnemen? Leden van de heemkundevereniging en de MHVS (evenals hun partner) betalen € 45,- p.p. en niet-leden € 50,-. In dit bedrag zijn de kosten van de bus, gidsen, entrees, koffie en gebak bij aankomst, en fooien inbegrepen. De opstapplaatsen zijn: Reuver, Swalmen en Roermond. U kunt zich opgeven door vóór 1 juni het bedrag over te maken op bankrekening NL61RABO0105312827 t.n.v. Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal onder vermelding van "Exc. Koblenz" en de opstapplaats. Niet-leden svp ook het mailadres vermelden. Na overmaking van het bedrag ontvangt u half juni een bevestiging met verdere informatie. Deelname is beperkt en afhankelijk van volgorde van binnenkomst. Voor inlichtingen: Thei Derks 06-3162387696 of Wiel Luys tel. 077-4743098.

Meer info: www.maas-enswalmdal.nl

|Doorsturen