Dagtocht Breda

Op zaterdag 29 juni houdt de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal weer de jaarlijkse busreis. Dit jaar gaat de reis naar de historische binnenstad van Breda. Na ontvangst met koffie en gebak wordt onder leiding van een gids het historische stadcentrum bezocht, zoals de O.L.V. kerk (zowel door haar bouw als door haar ligging één van de mooiste van Nederland) met haar bekende 15de-eeuwse gewelf- en muurschilderingen alsook de Prinsenkapel met grafkelder van de vroege voorvaderen van de Nederlandse koninklijke familie. Een andere bezienswaardigheid is het Spanjaardsgat, een uit 1610 daterende waterpoort, en verder de Koninklijke Militaire Academie. Met een rondvaartboot zal er een tochtje door de singels worden gemaakt. Wilt U aan deze prachtige dagtocht deelnemen? Leden van de heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en de MHVS, evenals hun partner, betalen € 40,- p.p. en niet-leden € 45,-. In dit bedrag zijn de kosten van de bus, gidsen, entrees, koffie en gebak bij aankomst, en fooien inbegrepen. De opstapplaatsen zijn: Reuver, Swalmen en Roermond.  U kunt zich opgeven door vóór 1 juni het bedrag over te maken op bankrekening NL61RABO0105312827 t.n.v. Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal onder vermelding van "Exc. Breda" en de opstapplaats. Niet-leden svp ook het mailadres vermelden. Na overmaking van het bedrag ontvangt u half juni een bevestiging met verdere informatie. Deelname is beperkt en afhankelijk van volgorde van binnenkomst.

|Doorsturen