Carnaval

Kuulköpkes Boekoel.


Biej de jónges van de Boekoel sjteig de sjpanning weer nao óngekènde heugte.
Zaoterdig 19 jannewarie óm 17:33 oer gaon alle Boekoelse vastelaovesvierders nao de verkleijde vastelaovesmès. Dees mès waerd opgedrage veur alle leje van c.v. de Kwekkerte en häör aad-prinse, de prinsekepel, de Hoeskwakers, de Kuulköpkes en oeteraard ouch veur al die vastelaovesluuj, die neet meer biej ós zin. Ouch dit jaor is de Heilige Mès mit te laeze in ’t nuuj dialekmèsbeukske.
Aansljoetend gaon veur same nao oze Kuulköpkespool (De Kamp), óm aafsjied te numme van jeugprins Job I én om de nuje prins te begroete. Of dae opvolger noe al zenewechtig is ??? Gaot d’r mer van oet det det zo is.
D.J. Casper, os eige Dansgarde(s!) en natuurlik de Prinsekepel zorge d’rveur det de sjwoeng d’rin blief. Óm 22:00 oer is ’t aafgeloupe! Geur kómp toch ouch?
|Doorsturen