Carnaval

Optoch Boekoel


Beste vastelaovesvierders,

Ouch dit jaor zal op vastelaoveszónjig de optoch door ós kwekkerteriek trèkke. V’r haope det dit, net wiej anger jaore, weer eine sjoone en verzorgde optoch zal waere. Insjrieve is vanaaf noe meugelik, dit alles via de site vanne Kwekkerte: www.kwekkerteboekoel.nl

Lèt waat op !! de insjrieving sjluut op 21 fibberwarie !! Veur haope det deilnummers van veurgaonde jaore weer ’n sjoon creatie in gedachte höbbe, mer nog meer wille v’r die miense, en veural ós kuulköpkes, die nag nooit mit höbbe gedaon, oproope om toch ins mit te loupe.
Bön neet bang, vraog get vrunj, klasgenote e.d en maak get sjoons smae.

Ouch miense oet Zjwame, die häör creatie dökker es ins wille laote zeen, doot mit !! Ouch oppe Boekoel zit geur welkóm.

Optochcomité Kwekkerte Boekoel
|Doorsturen